Information » Alma Mater

Alma Mater

( E N G L I S H )

( H A W A I I A N )

by Nell Elder and Shigeru Hotoke


All hail to the blue and to the white

 

All hail to the true and guiding light

 

Thy loyal sons, thy daughters fair

 

Happy memories share

 

In love and honor we will hold thy name

 

Thy banners keep on high

 

All hail dear Alma Mater

 

Hail, Hail, Kailua High!

by Hau`oli Akaka and Cerissa Manoa

E ku no ka polu me ke kea

E ku i ke kukui malamalama

E na keiki kupa`a, na u`i e

Hali`ali`a ka mana`o

I ke aloha me ka hanohano

E ku ha`aheo no ka hae

E ku "Dear Alma Mater"

Eoe "Kailua High"